CREPČ 2 - zmena prístupu do testovacieho prostredia


Archives


03/11/2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že testovacie prostredie CREPČ 2, ktoré slúži na školenia a testovanie zmenilo webovú adresu na: skolenia.crepc.sk. Pôvodná adresa testovacieho prostredia: apptest.crepc.sk zanikla. Webová adresa pre ostrú verziu CREPČ 2 je naďalej platná a funkčná: app.crepc.sk. Aktuálne platné webové adresy sú vždy vystavené aj v časti Pokyny CREPČ - CREPČ 2 - školenia, pokyny a dokumentácia