CREPČ 2 - metodické pokyny a manuály - vykazovacie obdobie 2018


Archives


09/02/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že systém CREPČ 2 je od januára 2018 plne funkčný a pripravený pre ostrú prevádzku. Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTI SR pripravilo Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2018 a manuály k jednotlivým formulárom entít. Všetky dokumenty, ako aj technická dokumentácia sú voľne dostupné na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 ako aj v časti CREPČ 2 - školenia, pokyny a dokumentácia.

V prípade potreby budú metodické pokyny ako aj jednotlivé manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.

Vykazovacie obdobie 2017 naďalej trvá do 31.3.2018 a realizuje sa prostredníctvom CREPČ 1.

Vykazovacie obdobie 2018 začína 1.4.2018 a trvá do 31.3.2019, záznamy sa vytvárajú priamo v systéme CREPČ 2.

Záznamy vykazovacieho obdobia 2018 je možné do CREPČ 2 evidovať už pred začiatkom vykazovacieho obdobia 2018, t.j. v období január – marec 2018.