Akadémia umení v Banskej Bystrici

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici Horná 95, Banská Bystrica, 974 01 

www.aku.sk/kniznica

Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ivana Badinská, riaditeľka knižnice 048 / 432 0401 i.badinska@aku.sk
Ing. Ivana Badinská, spracovateľka EPC 048 / 432 0401 i.badinska@aku.sk
Mgr. Linda Janovská, spracovateľka EPC 048 / 432 0403 l.janovska@aku.sk
Mgr. Natália Oľhová, spracovateľka EPC 048 / 432 0405 n.olhova@aku.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Natália Oľhová 048  / 432 0405 n.olhova@aku.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Zuzana Bedecsová, spracovateľka 048 / 4320 210 z.bedecova@aku.sk
Iva Mišániová, spracovateľka 048 / 4320 205 misaniova@aku.sk
Karin Dvořáková, spracovateľka 048 / 4320 501 k.dvorakova@aku.sk
Mgr. Natália Oľhová, spracovateľka 048 / 4320 405 n.olhova@aku.sk