Akadémia umení v Banskej Bystrici

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici Horná 95, Banská Bystrica, 974 01 

www.aku.sk/kniznica

Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ivana Badinská, riaditeľka knižnice 048 / 4320 401 ivana.badinska@aku.sk
Mgr. Natália Oľhová, garantka EPC 048 / 4320 405 natalia.olhova@aku.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Natália Oľhová 048  / 4320 405 natalia.olhova@aku.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Natália Oľhová, garantka EUCA 048 / 4320 405 natalia.olhova@aku.sk
Karin Dvořáková, spracovateľka EUCA 048 / 4320 501 karin.dvorakova@aku.sk
Iveta Mišániová, spracovateľka EUCA 048/ 4320 205 iveta.misaniova@aku.sk
Stanislav Králik, spracovateľ EUCA   stanislav.kralik@aku.sk