Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, Bratislava,  835 17

www.akademiapz.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Janka Štubňová, riaditeľka knižnice 0961 057 512 janka.stubnova@akademiapz.sk
PhDr. Mária Nagyová, garantka EPC 09610 57 563 maria.nagyova@akademiapz.sk
Mgr. Jana Herchelová, spracovateľka EPC 09610 57 594 jana.herchelova@akademiapz.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Mária Nagyová 09610 57 563 maria.nagyova@akademiapz.sk