Akadémia policajného zboru v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, Bratislava,  835 17

www.akademiapz.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Janka Štubňová, riaditeľka knižnice 0961 057 512 janka.stubnova@akademiapz.sk
PhDr. Mária Nagyová, spracovateľka EPC 0961 057 220 maria.nagyova@akademiapz.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Mária Nagyová 0961 057 220 maria.nagyova@akademiapz.sk