Aktualizované metodické pokyny 2018 a manuály CREPČ 2


Archives


12/03/2018

Na základe pripomienok a otázok zo strany vysokých škôl boli aktualizované Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2018. Nové časti popisujú príklady zápisu article number, viacerých miest konania podujatí a grantovej schémy projektu. Tieto časti sú v metodických pokynoch zvýraznené žltou farbou.

Ďalej sú zverejnené nové manuály k jednotlivým formulárom entít a k tvorbe ohlasov. Všetky dokumenty, ako aj technická dokumentácia sú voľne dostupné na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 ako aj v časti CREPČ 2 - školenia, pokyny a dokumentácia.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.