Aktualizovaná technická dokumentácia OAI-CREPČ2


Archives


06/06/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že na portáli CREPČ/CREUČ bola zverejnená dokumentácia OAI-CREPČ2 Aktualizácia - ohlasy. Dostupná je v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 ako aj v časti CREPČ 2 - školenia, pokyny a dokumentácia.