Aktualizácia videomanuálov


Archives


21/02/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia sú zverejnené aktualizované videomanuály.
Aktualizácia videomanuálov sa týka overovania záznamov v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus a vyhľadávania záznamov podľa spracovateľov.