Aktualizácia metodických pokynov CREPČ 2


Archives


06/11/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizované Metodické pokyny CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019.  Aktualizácia prebehla na základe pripomienok zo strany vysokých škôl a na základe praktických skúseností s evidenciou publikačnej činnosti a formálnymi kontrolami zaevidovaných záznamov. Doplnené a upravené časti sú zvýraznené žltou farbou.

V časti Odporúčania pre evidenciu sme zverejnili metodické usmernenie Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti.

V časti CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia bol zverejnený zoznam zmien pre aktuálnu verziu CREPČ 2 5.6.0.2.