Aktualizácia metodických pokynov a manuálov CREPČ 2


Archives


20/12/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený zoznam zmien pre aktualizáciu CREPČ 2 označenú ako verzia 5.2.0 zo dňa 18.12.2018.

Zároveň boli aktualizované metodické pokyny zverejnené na Portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 a manuály zverejnené v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia:

Nové časti sú v metodických pokynoch a manuáloch zvýraznené žltou farbou.