Aktualizácia manuálov CREPČ 2


Archives


18/03/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený zoznam zmien pre aktualizáciu CREPČ 2 označenú ako verzia 5.3.0 zo dňa 15.03.2019 a aktualizované manuály.

Aktualizované manuály sú označené dnešným dátumom:

Princíp evidencie v CREPČ 2

Manuál pre autorov

Manuál Kniha

Manuál Zborník

Manuál Inštitúcia

Nové časti sú v manuáloch zvýraznené žltou farbou.

Medzi nové funkcie patrí zobrazovanie kódu pracoviska pri mene osoby vo formulári bibliografického záznamu pri výbere osôb. Pre aktivovanie tejto funkcie je potrebné zadať externý identifikátor CREPČ 2 vo vykazujúcich inštitúciách, pre ktoré je tento identifikátor povinný. Viac informácií o externom identifikátore CREPČ 2 je uvedených v manuáli Inštitúcia.