Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Demänová 393, Liptovský Mikuláš 1, 031 01 http://ak.aos.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail

Mgr. Mária Mestická, vedúca knižnice

0960 423 777 maria.mesticka@aos.sk
Mgr. Mária Mestická, garantka EPC 0960 423 777 maria.mesticka@aos.sk
Erika Baráthová, garantka EPC 0960 423 380

erika.barathova@aos.sk

Mgr. Miloš Húsenica, systémový knihovník 0960 423 375 milos.husenica@aos.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Erika Baráthová 0960 423 380 erika.barathova@aos.sk