Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Demänová 393, Liptovský Mikuláš 6,    031 06 http://ak.aos.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail

Ing. Milan Majerko, riaditeľ knižnice

960 423 777 milan.majerko@aos.sk
Ing. Milan Majerko, garant EPC 960 423 777 milan.majerko@aos.sk
Ľubica Mejcherová, spracovateľka EPC 960 423 380 lubica.mejcherova@aos.sk
Miloš Húsenica, systémový knihovník 960 423 375 milos.husenica@aos.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ľubica Mejcherová 960 423 380 lubica.mejcherova@aos.sk