CREPČ 1

 

V CREPČ 1 sa eviduje publikačná činnosť slovenských vysokých škôl spadajúca do vykazovacích období 2007-2017, t.j. od roku vydania 2006 do roku vydania 2017. Publikácie s rokom vydania 2018 a vyššie sa evidujú už v novom online systéme CREPČ 2.