Zverejnenie metodiky CREPČ 2023


Archives


05/04/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať o uvedení systému CREPČ opätovne do prevádzky.
Zoznam zmien pre verziu 7.4.0 je zverejnený na portáli CREPČ v časti CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia.

Zároveň bola na portáli CREPČ zverejnená Metodika evidencie publikačnej činnosti CREPČ 2023 v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2023 a metodické usmernenie definujúce monografiu, editovanú knihu a zborník v časti Odporúčania pre evidenciu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.