Zverejnené videomanuály k RAW entitám a kódovník vedných odborov kvartilov


Archives


10/01/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení videomanuálov k RAW entitám a kódov vedných odborov pre jednotlivé kvartily.

Nové videomanuály a kódovník sú zverejnené na portáli CREPČ/CREUČ v častí CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.