Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2022

Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - platné počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2022:

Návrhy na zaradenie inštitúcií/podujatí do Zoznamu renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 zasielajte na creuc@cvtisr.sk.


Formuláre pre vykazovacie obdobie CREUČ 2022:

 
Vyhodnotenie OHO CREUČ - návrhy VŠ na zaradenie do Zoznamu renomovaných inštitúcií/podujatí pre vykazovacie obdobie CREUČ 2022:

POZNÁMKA:

Za DUC RE, TU, AR neboli počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2022 podané žiadne návrhy VŠ na zaradenie do Zoznamov renomovaných inštitúcií/podujatí.

 
Aktualizované Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 po vyhodnotení OHO CREUČ: