Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2023

 

Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - platné počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2023:

Návrhy na zaradenie inštitúcií/podujatí do Zoznamu renomovaných inštitúcií/podujatí pre vykazovacie obdobie CREUČ 2023 zasielajte na creuc@cvtisr.sk. najneskôr do konca vykazovacieho obdobia CREUČ 2023 - 31.1.2024.


Formuláre CREUČ 2023:
Doručené návrhy pre zaradenie do zoznamov renomovaných inštitúcií/podujatí - CREUČ 2023