Zoznam zmien CREPČ 2 - máj 2022


Archives


09/05/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený súbor Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.2.0 zo dňa 5.5.2022.

Zároveň v časti CREPČ 2 XML dokumentácia - implementácia vyhlášky bol zverejnený aktualizovaný kódovník typov dokumentov. Aktualizácia sa týka formulárov Zborník (nový typ editovaná kniha (do 2021)) a Seriál (nový typ nepravé periodikum).

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.