Zoznam vydavateľstiev - vykazovacie obdobie 2022


Archives


27/01/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie pre vykazovacie obdobie CREPČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.