Zmena termínu školenia CREUČ - 24.4.2024

26/03/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať o zmene termínu školenia CREUČ. Školenie sa presúva z pôvodného termínu 23.4.2024 (utorok) na nový termín 24.4.2024 (streda).

Doposiaľ neprihlásení záujemcovia o školenie sa môžu nahlásiť na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk do 12.4.2024. Spracovateľov je potrebné pred školením oboznámiť s platnou legislatívou (najmä Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) a s metodikou evidencie umeleckej činnosti.

Pozvánka s presnými informáciami ohľadom školenia bude zaslaná účastníkom školenia 15.4.2024.

Za pochopenie ďakujeme.