Zmena poštového smerovacieho čísla a adresy CVTI SR

06/10/2021

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštového smerovacieho čísla a adresy CVTI SR.

 

Nová adresa je:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Lamačská cesta 8A

840 05  Bratislava