Zmena poštového smerovacieho čísla a adresy CVTI SR


Archives


06/10/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás informovali o zmene poštového smerovacieho čísla a adresy CVTI SR.

Nová adresa je:
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8A
840 05  Bratislava