Záznamy v stave Uložený


Archives


28/11/2019

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na vysoký počet záznamov v stave ULOŽENÝ (aktuálne viac ako 2300 záznamov). Vaše záznamy nenechávajte v stave Uložený dlhodobo, nakoľko tým komplikujete a spomaľujete evidenciu pre ostatných spracovateľov EPC.

Žiadame Vás, aby ste záznamy v stave Uložený nechávali len výnimočne a na krátky čas (v priebehu jedného dňa, nie viac ako pár hodín maximálne), ak nie je možné z Vašej strany záznam ihneď dať do vyššieho stavu (Zapísaný, Potvrdený). Týka sa to akýchkoľvek záznamov v CREPČ 2 – s vykazujúcim/nevykazujúcim pracoviskom, s kategóriou/bez kategórie, zdrojových dokumentov, ohlasov, importovaných záznamov alebo importovaných ohlasov a pod. Do záznamu v stave Uložený sa nedostane žiaden spracovateľ okrem toho, ktorý ho vytvoril.

Charakteristika jednotlivých stavov záznamov je zverejnená v metodických pokynoch pre vykazovacie obdobie 2019. V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme Vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v  databáze CREPČ 2.