Záznam webináru a videomanuály


Archives


08/06/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, v časti Podujatia nájdete záznam webináru Základy vyhľadávania v CREPČ 2 - hľadanie naimportovaných záznamov zo dňa 7.6.2021. Zároveň sú v časti Pokyny CREPČ - Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály zverejnené nové videomanuály zamerané na vyhľadanie a úpravu záznamov naimportovaných z CREPČ 1 do CREPČ 2.