Záznam webinára a zverejené dokumenty


Archives


13/04/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, na portáli CREPČ/CREUČ boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.