Záznam pracovného stretnutia a webinára


Archives


02/02/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, na portáli CREPČ/CREUČ v časti Podujatia boli zverejnené záznamy z posledných podujatí:
Záznam z Pracovného stretnutia CREPČ – Vyhláška č. 397/2020 zo dňa 9.12.2021 nájdete v časti Podujatia 2021.
Záznam zo Seminára CREPČ - Import záznamov z CREPČ do KIS zo dňa 26.1.2021 nájdete v časti Podujatia 2022.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.