Zápis všeobecného označenia typu dokumentu a druhu nosiča

21/02/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny zápis údajov do polí Všeobecné označenie typu dokumentu a Druh nosiča. Forma dokumentu analytickej časti (článok, kapitola/príspevok) sa musí zhodovať s formou ich zdrojového dokumentu. Zároveň je potrebné pre elektronické dokumenty alebo dokumenty, ktoré vyšli v printovej aj elektronickej podobe, rozlišovať a správne zapisovať ISBN/ISSN a ISBN (online)/ISSN (online). Každý záznam s uvedeným DOI (Digital Object Identifier) musí byť označený aj ako elektronický dokument.
V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.