Zápis údajov - Poznámky

16/10/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA v systéme CREUČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny spôsob zápisu údajov v CREUČ - pole Poznámka.

Do poľa Poznámka sa zapisujú len údaje, ktoré nemajú vo formulároch určené špecifické pole pre zápis. Údaje o zverejnení, technike a materiáloch, počte častí, anotácie, ocenenia a pod. nepatria do poľa Poznámka; zapisujú sa do poľa na to určeného v zmysle metodiky CREUČ. Poznámka je neštruktúrované pole, ktoré nemá žiaden vplyv na výstupy, štatistiky, vyhľadávanie alebo iné hodnotiace procesy.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ohľadom zápisu poznámok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR.