Zápis rímskych čísel


Archives


21/04/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny zápis číselných údajov v názvových poliach.
V zmysle metodikých pokynov je povinné rímske čísla prepisovať na arabský tvar. Prepisuje sa tak napr. poradie konferencie alebo dátumové údaje obsiahnuté v názvoch publikácií, pričom dátumy sa zapisujú vo formáte DD.MM.RRRR bez medzier za bodkami. Rímske čísla nie je potrebné prepisovať na arabský tvar v prípade ustálenej formy zápisu, najmä v prípade čísla súvisiaceho s menom, ako je Alžbeta II. alebo Ľudovít XIV a pod.
V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.