Zápis názvových údajov


Archives


23/01/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny zápis názvových údajov (hlavný názov, podnázov, súbežný názov a variantný názov). Ak názov obsahuje apostrof, je potrebné ho zapísať správne a nenahrádzať ho dĺžňom. Apostrof je možné zapísať kombináciou kláves ľavý Alt 39 alebo pravý Alt P. Rímske číslice v názvových údajoch záznamov a entít je potrebné kvôli vyhľadávaniu prepisovať na čísla v arabskom tvare. Pre podujatia sa číslo (poradie/ročník podujatia) zapisuje do samostatného poľa. V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.