Zápis article number


Archives


06/05/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny zápis article number.
V zmysle metodických pokynov sa article number zapisuje do poľa Špecifikácia rozsahu v tvare art. no., napr. art. no. 12345. Skutočný rozsah článku sa následne zapisuje do polí Rozsah strán, napr. 8-13 alebo [1-5] podľa spôsobu číslovania strán v publikácii. Nie je povolené zapisovať article number do polí Rozsah strán.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.