Záznamy v stave uložený a návrhy na úpravu


Archives


06/03/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti, radi by sme Vás opäť upozornili jednak na vysoký počet záznamov v stave ULOŽENÝ (aktuálne vyše 1250 záznamov), ako aj na správne využívanie funkcie NÁVRHY NA ÚPRAVU (aktuálne vyše 480 záznamov s návrhom na úpravu).

Žiadame Vás, aby ste záznamy v stave Uložený nechávali len výnimočne a na krátky čas (v priebehu jedného dňa, nie viac ako pár hodín maximálne), ak nie je možné z Vašej strany záznam ihneď dať do vyššieho stavu (Zapísaný, Potvrdený). Týka sa to všetkých záznamov v CREPČ 2 – s vykazujúcim/nevykazujúcim pracoviskom, s kategóriou/bez kategórie, zdrojových dokumentov, ohlasov, importovaných záznamov alebo importovaných ohlasov a pod. Do záznamu v stave Uložený sa nedostane žiaden spracovateľ okrem toho, ktorý ho vytvoril.

Zároveň Vás žiadame, aby ste rešpektovali Návrhy na úpravu pridané spracovateľmi z iných vysokých škôl alebo pracovníkmi CVTI SR a na základe nich upravovali záznamy.

Návrhy na úpravu slúžia predovšetkým na vzájomnú komunikáciu medzi vysokými školami ako aj na komunikáciu CVTI SR s vysokými školami. Nové návrhy na úpravu pridané do záznamov sú zahrnuté v notifikačných emailoch, ktoré sú používateľom zasielané nasledujúci deň. V prípade potreby je možné prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania vyhľadať všetky záznamy s doteraz nevyriešenými návrhmi na úpravu (podrobný popis postupu nájdete vo videomanuáli na www.youtube.com).

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme Vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v  databáze CREPČ 2.