Závery z pracovného seminára CREUČ - 11.3.2013

10/04/2013

Závery z pracovného seminára Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) : jednotné pracovné postupy pre revidovanie výstupov za rok 2012, ktorý sa konal v CVTI SR, Bratislava dňa 11.3.2012, nájdete v sekcii Pokyny CREUČ.