Zápis recenzovania


Archives


12/06/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, radi by sme Vás upozornili na zapisovanie recenzovania.

Recenzovanie je povinné pre všetky záznamy evidované s kategóriou V1, V2, V3, P1 vysokoškolské učebnice a P2 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach. Nejde však o jediný atribút pre zaradenie publikácie do týchto kategórií. Ak sú v publikácii uvedení recenzenti menovite, vytvorí sa väzba na tieto entity Osoba v roli recenzent. Ak nie sú v publikácii uvedení recenzenti menovite, recenzovanosť sa vyjadruje prostredníctvom poľa Recenzovanosť publikácie. Nie je však povolené zapisovať recenzovanosť, ak recenzné konanie neprebehlo a anonymné recenzné konanie nie je uvedené priamo v publikácii alebo na webovej stránke časopisu/vydavateľa, nebolo dodané potvrdenie o recenznom konaní (platí pre zahraničné vydania) alebo nie je vydavateľ uvedený v zozname recenzujúcich vydavateľstiev.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR