Výzva na zasielanie návrhov k novelizácii Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ,CREUČ


Archives


26/02/2015

Radi by sme Vám pripomenuli termín zasielania vašich návrhov a pripomienok k pripravovanej novelizácii Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ, CREUČ. Vaše návrhy môžete zasielať do 28.2.2015 na emailovú adresu: marta.duskova@cvtisr.sk