Vytváranie väzieb, zakladanie inštitúcií a návrhy na úpravu


Archives


18/03/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správny spôsob preväzovania analytických časti s ich zdrojovými dokumentami. Vytváranie takýchto väzieb je povolené len prostredíctvom poľa Zdrojový dokument vo formulári Článok alebo Kapitola/Príspevok. Nie je povolené vytvárať väzby medzi analytickou časťou a jej zdrojovým dokumentom prostredíctvom poľa Súvisi s.

V prípade zakladania inštitúcií, najmä ako vydavateľstiev, je potrebné vytvárať rozpísané inštitúcie, vytváranie neregistrovaných inštitúcií nie je povolené.

Zároveň by sme Vás radi upozornili na prebiehajúcu formálnu kontrolu vykazovacieho obdobia 2018. Z toho dôvodu sú do mnohých záznamov pridávané návrhy na úpravu. Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť notifikáciám, ktoré tieto návrhy na úpravu obsahuju a riešeniu samotných návrhov na úpravu. V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.