Vytváranie duplicitných vydavateľstiev zo zoznamu recenzujúcich vydavateľstiev


Archives


23/02/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, radi by sme Vás upozornili na správne priväzovanie vydavateľstiev zo Zoznamu zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie.

Všetky vydavateľstvá z tohto zoznamu sú v CREPČ založené, pričom v zozname je uvedené aj ID entity inštitúcie. Pri evidencii publikačnej činnosti nie je povolené pre vydavateľstva zo zoznamu recenzujúcich vydavateľstiev vytvárať nové entity inštitúcie, pretože tak vznikajú duplicity.

Ak v publikácii nie je uvedený názov vydavateľstva v rovnakom tvare, ako je názov vydavateľstva v zozname recenzujúcich vydavateľstiev a v CREPČ, nevytvára sa nová entita inštitúcie. Do záznamu sa priviaže entita inštitúcie, ktorá je v CREPČ už vytvorená a uvedená v zozname recenzujúcich vydavateľstiev. Napríklad vydavateľstvo Springer je niekedy v publikáciách uvádzané nie len ako Springer, ale aj ako Springer Wien, Springer Cham a pod. V zmysle metodiky evidencie publikačnej činnosti sa v takýchto prípadoch použije už existujúca entita inštitúcie pre Springer a nevytvára sa nová aj s miestom vydania Wien alebo Cham.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.