Výstupy októbrového exportu dát - CREPČ 2014


Archives


19/11/2014

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy októbrového exportu dát do CREPČ vo vykazovacom období 2014:

Prosíme Vás o kontrolu výstupov za Vašu VŠ, ako aj o doplnenie a úpravu  záznamov s chybovými hláškami. Všetky opravy starších dát (2007-2013) prosím nahláste na opravu do CVTI SR pracovníčke, ktorá má na starosti Vašu VŠ. Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciam skupiny A1 prostredníctvom funkcie Upload súborov priamo na portáli CREPČ/CREUČ.