Výstupy novembrového exportu - CREPČ 2014


Archives


10/12/2014

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy novembrového exportu do CREPČ:

Prosíme Vás o kontrolu výstupov za Vašu VŠ, ako aj o doplnenie a úpravu  záznamov s chybovými hláškami. Opravené a skontrolované záznamy môžete označiť príznakom "skontrolované". Všetky opravy starších dát (2007-2013) prosím nahláste na opravu do CVTI SR pracovníčke, ktorá má na starosti Vašu VŠ. Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciam skupiny A1 prostredníctvom funkcie Upload súborov priamo na portáli CREPČ/CREUČ.

Z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov nebude realizovaný decembrový export dát. Najbližší export dát očakávame posledný štvrtok v januári - 29.1.2015.