Výstupy februárového exportu - CREPČ 2014


Archives


05/03/2015

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy februárového exportu dát:

Prosíme Vás o kontrolu záznamov, doplnenie chýbajúcich povinných údajov, kontrolu záznamov v databázach WoS, Scopus, CCC. Výstupy obsahujú sledované aj nesledované kategórie EPC. Pri nesledovaných kategóriách si všímajte prosím a opravujte len chybové hlášky týkajúce sa % podielu a pracoviska autora. Vykazovacie obdobie 2014 sa uzatvára 31.3.2015. Posledný export dát očakávame 10.4.2015. Dovtedy prosím venujte pozornosť opravám záznamov vykazovacieho obdobia 2014.