Výstupy CREPČ 2016 (prvý export - jún)


Archives


01/08/2016

V časti Výstupy CREPČ nájdete výstupy prvého exportu dát CREPČ 2016 (jún):

ZMENA: Vo výstupe databázy_kontrola sa nachádzajú IBA tie záznamy, ktoré boli automatizovanou kontrolou vyhodnotené ako nenájdené a sú označené chybovou hláškou, rovnako aj tie záznamy, ktoré boli vyhodnotené ako nenájdené, ale VŠ ich preverila a označila ako skontrolované. Všetky záznamy z databáz WoS, SCOPUS, CCC (nájdené aj nenájdené automatizovanou kontrolou) sú zobrazené v úplných menných výstupoch - menne_rvyk2016.