Výstupy CREPČ 2013 (októbrový export)


Archives


07/11/2013

Výstupy CREPČ 2013 (októbrový export) - úplné menné výstupy, podobné (vrámci VŠ, medzi VŠ), karenty, nové kategórie (katN) sú dostupné v časti Výstupy z CREPČ. Úplné menné výstupy sú rozdelené podľa roku vydania 2012 a 2013. Venujte prosím pozornosť týmto výstupom, skontrolujte si správnosť Vami zaevidovaných záznamov, úplnosť povinných údajov, duplicitné a podobné záznamy, atď. Najbližší export CREPČ bude 28.11.2013. Zároveň Vás prosíme o pripájanie relevantných podkladov k publikáciám skupiny A1 (AAA,AAB,ABA,ABB, ABC,ABD) zaevidovaných vo vykazovacom období 2013 prostredníctvom funkcie upload na www.crepc.sk.