Výstupy CREPČ 2013 - februárový export


Archives


06/03/2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy z februárového exportu dát do CREPČ:
- uplne_rvyk2013_rvyd2012 - obsahuje všetky záznamy publikácií vykazovacieho obdobia 2013 s rokom vydania 2012, vrátane upozornení na chýbajúce povinné údaje, elementy, nesprávne zadané pracoviská, % podiel a pod.
- uplne_rvyk2013_rvyd2013 - obsahuje všetky záznamy publikácií vykazovacieho obdobia 2013 s rokom vydania 2013, vrátane upozornení na chýbajúce povinné údaje, elementy, nesprávne zadané pracoviská, % podiel a pod.
- uplne_rvyk2013_chyba_rvyd. - obsahuje tie záznamy vykazovacieho obdobia 2013, v ktorých je uvedený nesprávny rok vydania (iný ako 2012, 2013) alebo nie je v nich uvedený žiadny rok vydania, vrátane upozornení na chýbajúce povinné údaje, elementy, nesprávne zadané pracoviská, % podiel a pod.

Prosíme Vás o prezretie Vašich výstupov a opravy záznamov v nich zahrnutých. Výstupy Podobné a Podobné-zdrojový dokument budú zverejnené v najbližších dňoch. Výstup Karenty bude zverejnený po dodaní a porovnaní s aktuálnym zoznamom periodík v databáze CCC od producenta databázy. Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciám skupiny A1 prostredníctvom funkcie Upload súborov, nakoľko sa blížime k uzatvoreniu vykazovacieho obdobia 2013 (31.3.2014).