Výstupy CREPČ 2012 po opravnom exporte sú dostupné


Archives


06/09/2013

Výstupy CREPČ 2012 po opravnom exporte - úplné menné výstupy, podobné rok vykazovania 2012 (vrámci VŠ, medzi VŠ), podobné celý CREPČ, karenty sú dostupné v časti Výstupy z CREPČ. Venujte prosím pozornosť týmto výstupom. Vyhľadané záznamy  si opravte vo vašich lokálnych databázach. Zmeny prosíme nahlásiť do CVTI SR na OHPČ, aby mohli byť zrealizované aj v databáze CREPČ.