Výstupy CCC, WoS Core Collection/Scopus za vykazovacie obdobie 2013


Archives


13/06/2014

V časti Výstupy z CREPČ - vykazovacie obdobie 2013 nájdete výstupy z automatizovanej kontroly záznamov v databázach CCC a WoS Core Collection/Scopus. Prosíme Vás o kontrolu výstupov za vašu VŠ. Vo výstupe CCC je potrebné skontrolovať záznamy s hláškami NIE a N/A [chyba API rozhrania], či sa skutočne nachádzajú v databáze CCC. Vo výstupe WoS Core Collection/SCOPUS je potrebné skontrolovať záznamy, kde je pri oboch databázach uvedené NIE a tiež tam, kde je uvedená hláška  N/A [chyba API rozhrania] a zároveň hláška NIE. Skontrolované záznamy, ktoré sa skutočne nachádzajú v databázach, ale neboli nájdené automatizovanou kontrolou, je možné po vašej kontrole označiť ako skontrolované, čo sa prejaví vo výstupe z automatizovanej kontroly databáz po opravnom exporte, ktorý je plánovaný 14.7.2014. V prípade nejasností a problémov kontaktujte pracovníčku CVTI SR, ktorá má na starosti vašu VŠ.