Výstupy a štatistiky pre štátnu dotáciu 2024 - CREUČ

03/11/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREUČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení výstupov a štatistík pre výpočet štátnej dotácie 2024 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Štatistiky - Rozpis dotácií na rok 2024 - vykazovacie obdobia 2020, 2021 a 2022.

Tieto výstupy a štatistiky boli v zmysle požiadavky zaslané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vykazovacie obdobia 2020, 2021 a 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.