Výstupy a štatistiky CREPČ 2016, 2017 pre štátnu dotáciu 2019


Archives


21/12/2018

V časti Výstupy CREPČ nájdete štatistiky a výstupy vykazovacieho obdobia CREPČ 2016 a 2017 vygenerované pre štátnu dotáciu 2019:

2018_vystupy_2016_pre_SD2019/

2018_vystupy_2017_pre_SD2019/