Výstupy a štatistiky CREPČ 2016, 2017 pre štátnu dotáciu 2019