Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠEM Furdekova 16, Bratislava 5, 851 05 www.vsemba.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Anna Pagáčová, riaditeľka knižnice 0918 601 006 anna.pagacova@vsemba.sk
Mgr. Ľubica Filipová, PhD, spracovateľka EPC 0917 870 090 lubica.filipova@vsemba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Ľubica Filipová, PhD. 0917 870 090 lubica.filipova@vsemba.sk