Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove Duchnovičovo námestie 1, Prešov, 080 01 www.ismpo.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Bibiána Arvayová, riaditeľka knižnice 051 / 758 1798 sekretariatrektora@ismpo.sk
Mgr. Bibiána Arvayová, garantka EPC 051 / 758 1798 sekretariatrektora@ismpo.sk
Mgr. Bibiána Arvayová, spracovateľka EPC 051 / 758 1798 sekretariatrektora@ismpo.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Bibiána Arvayová 051 / 758 1798 sekretariatrektora@ismpo.sk