Vyhodnotenie návrhov pre zoznamy renomovanosti a aktualizované zoznamy