Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠEMvs Furdekova 16, Bratislava 5, 851 05 www.vsemvs.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Anna Pagáčová, riaditeľka knižnice 0918 601 006 anna.pagacova@vsemvs.sk
Mgr. Milada Goňová, spracovateľka EPC 0918 601 006 milada.gonova@vsemvs.sk
Róbert Kaffan, spracovateľ EPC 0918 601 006 robert.kaffan@vsemvs.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Róbert Kaffan 0918 601 006 robert.kaffan@vsemvs.sk