Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠEMvs Železničná 14, Bratislava 214, 821 07  www.vsemvs.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Milada Goňová, riaditeľka knižnice 0918 601 006 milada.gonova@vsemvs.sk
Róbert Kaffan, spracovateľ EPC 0918 601 006 robert.kaffan@vsemvs.sk
Mgr. Katarína Benčová, spracovateľka EPC 0918 601 006 katarina.bencova@vsemvs.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Róbert Kaffan 0918 601 006 robert.kaffan@vsemvs.sk